Ook voor Taizé aan de Leidsche Rijn breekt er een nieuw seizoen aan. Op zondag 22 september a.s. is er weer een eerste viering. Plaats: boerderij de Hoef. De viering, die telkens wordt voorbereid door een interkerkelijke en wijkbrede groep, is zoals gebruikelijk meditatief van karakter. We zingen Taizéliederen, er is een bijbellezing, en voorts is er stilte en ruimte voor gebed. Het gaat om op adem komen, bezinning en ontmoeting. Een muziekgroep zorgt voor de begeleiding.

Op zondagavond 22 september is het thema “Rijkdom en gerechtigheid”. De viering start om 19:30 uur. Vanaf 19:15 is er een stilte. Wie wil kan om 18:30 uur meedoen met het oefenen van de meerstemmige liederen. Ook muzikanten zijn van harte welkom en kunnen zich melden bij Marian Geurtsen, mgeurtsen@kersentuin.nl.

Van harte welkom!

Adres van de Hoef: Hogeweide 6, Utrecht, 3541 BC Zie ook: https://www.facebook.com/taizeaandeleidscherijn en https://www.facebook.com/dehoeftuin