De Hoeftuin heeft het initiatief genomen om interkerkelijk en wijk-breed met regelmaat Taizé vieringen te organiseren. De eerste gaat plaatsvinden in boerderij de Hoef.

Een hele afwisselende groep van 11 mensen, afwisselend zowel qua leeftijd als qua geloof; sommigen betrokken bij een kerkgemeenschap, anderen niet, maar állen met een enthousiasme voor Taizé. Sommigen zijn er talloze keren geweest, anderen kennen alleen de muziek of waren betrokken bij vieringen. Samen bereiden we drie vieringen voor die voor de zomer gaan plaatsvinden. Daarna hopen we verder te gaan. In april en in juni vinden de andere vieringen plaats. We proberen drie locaties uit en evalueren dan of we er één kiezen of blijven afwisselen. We doelen op een reikwijdte van Leidsche rijn, Vleuten en de Meern.

Een taizéviering is meditatief, met zingen van liederen, een bijbellezing, stilte en gebed. Het gaat om rust, op adem komen, bezinning en ontvankelijk worden. De Taizeliederen zijn kort, worden vaak herhaald en er gaat verstilling vanuit. Een muziekgroep zorg voor de begeleiding. Taizé is ook ontmoeten: van generaties, culturen, wijkgenoten, met verschillende levensbeschouwingen.

De eerste viering is op 21 januari in boerderij de Hoef. Om 18:30 gaan we inzingen met een dirigente en de muziekgroep om alvast de liederen meerstemmig te oefenen. Iedereen kan daar bij aanschuiven!! Vanaf 19:15 is er stilte en vanaf 19:30 de viering. Meer info: klik hier

Wees welkom!