Een sterrenkindjesviering. Een viering voor de vrouwen die een kindje droegen, zich daarmee verbonden, het koesterden en het vervolgens verloren. Wat een pijn en een gemis moet dat zijn. Ik ken de ervaring zwanger te zijn, en terwijl niemand het nog weet of kan zien, me een ander mens te voelen met het kindje in mij. Een wonderlijk intense ervaring, zo samen te zijn. Eén.

Ik stel me voor hoe het moet zijn als je je kindje dan verliest. Niet zomaar een komen en gaan van een ander mens in je leven, maar een blijvende verandering in je zelfgevoel, je identiteit. Ongezien misschien, maar onuitwisbaar. Misschien voel je je moeder geworden, maar je bent zonder kind in je armen. Misschien leeft het kindje in je hart en stroomt je liefde ernaar uit, maar je kunt het niet verzorgen en helpen opgroeien. Dan is er behalve het gemis van het kind ook een ander gemis. Een gemis van erkenning van deze belangrijke levensgebeurtenis, van wie je bent geworden.

Wanneer we een levend kind krijgen wordt dat gevierd. En dat vieren van de geboorte is óók een inluiden van een nieuwe fase in het leven van ons als vrouwen en (dan) moeders. Maar wie viert jou als je ongezien, innerlijk, moeder wordt? Wie denkt nog aan jouw innerlijke verandering wanneer er gerouwd is om een wel gekend, maar kort na de geboorte overleden kindje?

Marian en ik gunnen de vrouwen die dit meemaakten dat de betekenis van de sterrenkindjes in hun leven wordt erkend en gevierd. Daarvoor is de Sterrenkindjesviering bedoeld. Het is een bijeenkomst met rituele elementen. Want het mooie van rituelen is dat ze tegelijkertijd recht kunnen doen aan dat wat pijn doet en dat wat vreugde schenkt. Bovendien kan het samenkomen met vrouwen die net zulke ervaringen hebben, herkenning geven en een vertrouwde bedding om je verhaal in te delen.

We verlichten deze donkere decemberavond met kaarsen voor die dierbare schatten die jullie ooit onder je hart droegen en die voor altijd een plek in je hart blijven houden. We verbinden ons met de vrouwen van alle tijden die aan den lijve nieuw leven en dood ondervonden. We laten onze stemmen klinken voor wat ons lief is.

Sophie Albers

Praktische gegevens:

Maandag 28 december, 19-22 uur
Boerderij de Hoef, Hogeweide 6, Utrecht
Begeleiding: Marian Geurtsen en Sophie Albers
Deelname: alleen open voor vrouwen die zelf een kindje verloren
Kosten: € 35
Opgeven: info@dehoeftuin.nl