Op 7 februari is er weer een viering van Taizé aan de Leidsche Rijn. Het is een online-viering vanuit boerderij de Hoef. Dit keer niet ‘s avonds maar ‘s morgens om 10 uur.

Net als anders is deze viering voorbereid door een interkerkelijke en wijkbrede groep. Het karakter van een Taizé viering is meditatief, met momenten van stilte, zang, bijbellezing en gebed. Je kunt de dienst thuis volgen via het YouTube kanaal, ‘Kerken in de Hoef’. Kijk voor meer informatie op de website van Protestantse gemeente Leidsche Rijn. Daar kun je ook tevoren de orde van dienst downloaden, met alle liederen, zodat je thuis kunt meezingen.

Het thema van deze viering is gegeven met de dagtekst van Taizé voor deze zondag uit Marcus 1: 29-39, m.n. 35 en 37. Daarin is sprake van inkeer (gebed) en van roeping (op weg gaan). Een ieder mag zich van harte uitgenodigd weten deze viering langs de digitale snelweg mee te maken.

Wil je meer informatie of op de hoogte worden gehouden van Taizévieringen in de toekomst? Mail naar info@dehoeftuin.nl