Zondagavond 4 oktober a.s. is er weer een viering van “Taizé aan de Leidsche Rijn”. Het is de eerste van het nieuwe seizoen. De dagtekst uit Taizé die ons als inspiratiebron voor deze viering is aangereikt is ‘De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden’. De tekst komt uit Mattheüs 21 en verwijst naar Psalm 118. Er wordt gesproken over het huis van de Heer en het koninkrijk Gods, mooie beelden die terugkomen in de liederen en gebeden. De viering is voorbereid door een interkerkelijke en wijk brede groep en is meditatief van karakter. Vanwege de beperkingen die bedoeld zijn om het coronavirus in te perken, zitten we op ruime afstand van elkaar en zingen we niet zelf. Wel luisteren we en mediteren we bij de Taizéliederen die door een cantor met de muziekgroep gezongen worden. Verder is er een Bijbellezing, stilte en ruimte voor gebed. Het gaat om op adem komen en bezinning. Muzikanten zijn van harte welkom en kunnen zich melden bij Marian Geurtsen, mgeurtsen@kersentuin.nl

De viering start 19:30 uur. Vanaf 19:15 zijn we stil. Aanmelding is aanbevolen via taizeaandeleidscherijn@gmail.com. Zonder aanmelding ben je ook van harte welkom (tot de zaal vol is)!