Een predikant wordt opgeleid om te luisteren. Je denkt misschien, een predikant preekt vooral, dus moet iets kunnen overbrengen, en dat klopt. Maar ook daar gaat het luisteren aan vooraf. Als je niet geduldig luistert naar de Schrift, naar een Bijbeltekst, dan verkondig je je eigen stokpaardjes, en niet wat de Bijbel te zeggen heeft. Luisteren, dus.

In gesprekken stelt een predikant zich niet op als hulpverlener, er komt geen diagnostiek bij kijken, en geen behandelplan. Als een predikant al iets zou willen overbrengen, dan is dat eenvoudigweg ‘hoop’. Een predikant probeert een hoopverlener te zijn. Hoop is iets anders dan optimisme, zeker nu. Hoop is als een waakvlam, het wil niet doven, het blijft branden, branden van verlangen.

Kun je wel wat hoop gebruiken? En een luisterend oor? Schroom niet, bel gerust eens met je/een predikant.

Bel 06 58830101 voor een belafspraak met ds Marije Karreman, predikant van de Protestantse gemeente Leidsche Rijn www.kerkenindehoef.nl www.dehoeftuin.nl