Wie zijn wij?

De Hoeftuin, plek van betekenis, is een pioniersplek van de Protestantse gemeente Leidsche Rijn en de landelijke Protestantse Kerk en gestart bij de verzelfstandiging van de Protestantse gemeente Leidsche Rijn in 2015. De Hoeftuin wil functioneren als de figuurlijke ‘tuin’ van de Hoef, een plek waar ruimte is om anderen te ontmoeten, verbindingen aan te gaan, samen te eten en in gesprek te gaan over het leven en de zin ervan.

Van 2015 – 2018 was Rebecca Schoon als pionier verbonden aan de Hoeftuin. Samen met verschillende betrokkenen vanuit de wijk en de Protestantse gemeente Leidsche Rijn heeft zij ‘de Hoeftuin, plek van betekenis’ opgebouwd en vormgegeven en zijn er veel verschillende activiteiten uitgeprobeerd en georganiseerd. Vanaf 2019 is Marije Karreman verbonden aan de Hoeftuin, daarnaast is zij als predikant verbonden aan de Protestantse gemeente Leidsche Rijn.

Op dit moment bestaat het team van de Hoeftuin uit Marian Geurtsen, Harmen Jorritsma, Betty van Engelenburg, Marieke Vader-Vink en Marije Karreman. Elsbeth Aubel verzorgt de financiële administratie. Bij verschillende activiteiten zijn vrijwilligers betrokken of leveren zzp’ers een bijdrage. Waar mogelijk werken we samen met organisaties die hun ‘thuishonk’ in of rond boerderij de Hoef hebben (zoals Matthias zorg, Natuurspeeltuin de Hoef en Uitvaartverzorging Leidsche Rijn).

 

Doe je mee?

Mocht je het leuk vinden om mee te denken of mee te doen met één van de activiteiten van de Hoeftuin of met de Hoeftuin als geheel? Laat het gerust weten via info@dehoeftuin.nl.

Wij zoeken nog:

  • GEVONDEN! iemand die wil helpen bij de Hoefse hap: klaar zetten van de ruimte, uitserveren van eten en opruimen na afloop.
  • GEVONDEN! iemand die PR kan verzorgen, zoals flyers van activiteiten, online berichten en tekst voor kranten, een emailnieuwsbrief voor geïnteresseerden
  • iemand die wil helpen bij de organisatie van een nieuwe serie gespreksavonden ‘Uit de tijd’, vanaf maart 2021!
  • iemand die wil helpen om spullen klaar te zetten bij de Taizévieringen of als gastvrouw/gastheer wil functioneren.

Mocht je interesse hebben in één of een deel van deze taken, neem dan contact op met Marije Karreman via info@dehoeftuin.nl.