Wie zijn wij?

De Hoeftuin, plek van betekenis, is een pioniersplek van de Protestantse gemeente Leidsche Rijn en de landelijke Protestantse Kerk en gestart bij de verzelfstandiging van de Protestantse gemeente Leidsche Rijn in 2015. De Hoeftuin wil functioneren als de figuurlijke ’tuin’ van de Hoef, een plek waar ruimte is om anderen te ontmoeten, verbindingen aan te gaan, samen te eten en in gesprek te gaan over het leven en de zin ervan.

Van 2015 – 2018 was Rebecca Schoon als pionier verbonden aan de Hoeftuin. Samen met verschillende betrokkenen vanuit de wijk en de Protestantse gemeente Leidsche Rijn heeft zij ‘de Hoeftuin, plek van betekenis’ opgebouwd en vormgegeven en zijn er veel verschillende activiteiten uitgeprobeerd en georganiseerd. Van 2019-2022 is Marije Karreman verbonden aan de Hoeftuin, daarnaast is zij als predikant verbonden aan de Protestantse gemeente Leidsche Rijn.

Tot zomer 2022 bestond het team van de Hoeftuin uit Marian Geurtsen, Betty van Engelenburg, Marieke Vader-Vink en Marije Karreman. Harmen Jorritsma onderhoudt de website. Elsbeth Aubel verzorgt de financiële administratie. Bij verschillende activiteiten zijn vrijwilligers en gemeenteleden betrokken of leveren zzp’ers een bijdrage. Waar mogelijk werken we samen met organisaties die hun ’thuishonk’ in of rond boerderij de Hoef hebben (zoals Matthias zorg, Natuurspeeltuin de Hoef en Uitvaartverzorging Leidsche Rijn) en met andere partners zoals TragePost en HoiUtrecht. Per augustus 2022 neemt Marije Karreman afscheid van de gemeente en de Hoeftuin.

Een aantal activiteiten van de Hoeftuin worden voortgezet! Contactpersonen zijn Marieke Vader-Vink, Marian Geurtsen, Marike Olieman, Elly Stoffels, Betty van Engelenburg en Machteld Hoekzema. Er zijn nog veel meer mensen bij betrokken. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad van Protestantse gemeente Leidsche Rijn. Contact met de kerkenraad kan via kerkenraad@kerkenindehoef.nl 

 

Doe je mee?

Mocht je het leuk vinden om mee te denken of mee te doen met één van de activiteiten van de Hoeftuin of met de Hoeftuin als geheel? Laat het gerust weten via info@dehoeftuin.nl.