Woensdagavond 4 november 2020 is er weer Stil worden in De Hoef.

Stil worden voor God, voor de ander, voor de wereld, voor jezelf. Vanaf 19:30 uur ben je welkom bij de inloop en om 19:45 uur beginnen we met muziek en een ontspanningsoefening, gevolgd door een handreiking voor de stilte. Rond 20:30 uur is de meditatie afgelopen. Vanwege de coronaregels is besloten om de groepsgrootte te beperken tot 4 personen en is het noodzakelijk je aan te melden via maolieman@ziggo.nl. Mocht de belangstelling groter zijn dan de capaciteit, dan kijken we of er een verbinding mogelijk is om de meditatie te volgen of dat we de aangereikte teksten en liederen op een andere manier kunnen delen.

Namens de voorbereidingsgroep,

Marike Olieman