Zondagavond 22 november a.s. is er weer een viering van “Taizé aan de Leidsche Rijn”. Het is de tweede viering van het seizoen. Het thema van deze viering is “Ubi caritas Deus ibi est”, Waar liefde heerst is God. Geïnspireerd op de dagtekst uit Taizé: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor één van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.” We luisteren naar de psalm waarin naast de beloning van de mens wordt gesproken over de rust van de ziel. Die rust komt ook terug in de liederen en gebeden. De viering is voorbereid door een interkerkelijke en wijkbrede groep en is meditatief van karakter. Vanwege de beperkingen die bedoeld zijn om het coronavirus in te perken, zitten we op ruime afstand van elkaar en zingen we niet zelf. Wel luisteren we en mediteren we bij de Taizéliederen die door een cantor met de muziekgroep gezongen worden. Verder is er een bijbellezing, stilte en ruimte voor gebed. Het gaat om op adem komen en bezinning.
De viering start 19:30 uur. Vanaf 19:15 zijn we stil. Aanmelding is aanbevolen via taizeaandeleidscherijn@gmail.com. Zonder aanmelding ben je ook van harte welkom (tot de zaal vol is)!
Adres van het Vereenigingsgebouw is Zandweg 148, 3454 HA De Meern